Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stravování

 

PLATBY STRAVNÉHO

 

Poplatek za stravu zahrnuje oběd, 2 svačiny a denní pitný režim:

 • děti 3-6 let (nar. od 1. 9. 2011) hradí           38,- Kč / den :

 • dopolední svačina 8,- Kč

 • odpolední svačina 8,- Kč

 • pitný režim 2,- Kč

 •  

 • děti starší 6i let (nar. do 31. 8. 2011) hradí 40,- Kč / den:

 • dopolední svačina 8,- Kč

 • odpolední svačina 8,- Kč
 • pitný režim 2,- Kč

Platby za měsíční stravné se hradí bezhotovostně na účet ŠJ 3916146329 / 0800 a jsou splatné do 15. dne následujícího měsíce (např. za září do 15. října).

 • variabilní symbol        =  číslo měsíce, za který je stravné hrazeno

 • zpráva pro příjemce   =   jméno dítěte

 • specifický symbol      =   přidělené číslo dítěte

   

  U nově nastupujících dětí hradí rodiče na účet ŠJ kauci 1.000,- Kč pod var.s. 1000 (ostatní viz výše) nejpozději do 30.9.2018.

  Kauce bude navrácena při ukončení docházky dítěte do MŠ.

 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ každý den do 7,00 hod.

„Naše MŠ“ – mobilní aplikace (v provozu od

09/2018).

Dítě lze omluvit i osobně, telefonicky (sms), e-mailem: 

BERUŠKY    604 127 265 

berusky@msvsestary.cz

MOTÝLCI      603 385 344  

motylci@msvsestary.cz

 

V případě náhlé nepřítomnosti dítěte, si rodiče mohou vyzvednout stravu do přinesených vlastních čistých nádob v 11,30 hod. přímo v kuchyni (tuto skutečnost je nutné nahlásit do 11:00 hod.vedoucí stravovny na stravovna@msvsestary.cz).

 

Strava pro nepřítomné dítě se vydává pouze

1.den nepřítomnosti. 

 

Projeví-li se nemoc dítěte během pobytu v MŠ, budou rodiče vyzváni, aby si své dítě ihned vyzvedli a zajistili mu zdravotní péči.

Způsob omlouvání je vždy jednotlivě projednán s rodiči, společně na zahajovací schůzce a je celoročně vyvěšen na nástěnce.

 

V případě, že zákonný zástupce opakovaně (2 měsíce po sobě) neuhradí úplatu za vzdělávání dítěte v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu dle školního řádu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, může ředitelka rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

 

 

 

 

Rodiče mají odpovědnost za pozorné sledování nástěnek a zpráv na stránkách mateřské školy.