Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství a na základě zřizovací listiny byla státní mateřské škole od 1. 1. 2003 přiznána právní subjektivita.

 

Škola provádí svou činnost v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídí se ve své činnosti předpisy MŠMT a obecně platnými předpisy.

 

Mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace. Zřizovatelem mateřské školy je Obecní úřad Všestary.

 

Základním posláním mateřské školy je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj, v návaznosti na jeho výchovu v rodině a v úzké součinnosti s rodinou.

 

Prezentace školy

 

Mateřská škola Slunečnice, Všestary je škola s dlouholetou tradicí. Budova byla postavena po 2. světové válce a pozoruhodné je, že základy pro školu vykopaly pouze ženy.

 

V budově původně sídlila MŠ a 1. stupeň ZŠ. Poté byla na několik let uzavřena a nové otevření, tentokrát již jen jako MŠ, se konalo v březnu 1981. Při novém otevření měla MŠ kapacitu 35 dětí.

 

Během let se kapacita různě měnila podle požadavků doby.
V roce 2015 byl přistaven nový pavilon a tím se školka stala dvoutřídní a v současnosti má kapacitu 53 dětí. Šj má kapacitu 65 strávníků. Naše MŠ je heterogenní.

 

Mateřskou školou prošlo již mnoho dětí i s různými poruchami – řeči, sluchu, mentálního i tělesného aparátu. Práce s těmito dětmi naplňovala nejen zaměstnance školy, ale i děti, které se zde učily, tolerancí a přátelstvím k druhým bez rozdílu toho, jak kdo vypadá. Toto bohatství mezilidských vztahů zůstane v našich dětech zakódováno po celý život.

 

 

 Informace o škole

 

Mateřská škola je umístěna na klidném místě obce, ve velké zahradě u hřiště.

Jsou zde 2 pavilony a v každém z nich je herna, která se po obědě mění v ložnici a třída se stolečky i místem pro jídelním kout. V dolní části zahrady je pískoviště, prolézačky, skluzavka, houpačka, dřevěné domečky, stolečky i lavičky, nově byl usazen basketbalový koš.Bouda je současně skladem hraček. Horní části zahrady je v současné době ve výstavbě. Zahrada je využívána celodenně. K dispozici je též sportovní hřiště nad budovou MŠ.

Jednotlivé třídy jsou prostorné, světlé, okna na východní a jižní stranu jsou vybavena žaluziemi. Vybavení místností nábytkem je účelné. Místnosti, které děti využívají, dávají různé možnosti k všestranným hrám i činnostem dětí a rozvoji jejich osobnosti.

 

Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku a je průběžně podle možností doplňováno, obnovováno a obměňováno. Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení.

Prostorové uspořádání však neumožňuje dětem nechat si rozdělané práce či stavby ze stavebnic rozložené a dále na nich během dalšího dne pracovat. Neustále hledáme optimální řešení uspořádání třídy.

Přestože je přistavěno, ostatní součásti MŠ jsou velmi malé a nedávají mnoho prostoru k velkým změnám.

Součástí MŠ je nová moderní kuchyň, v které se připravuje jídlo na celý den.

Na výzdobě prostředí MŠ se podílí samy děti. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli  si prohlédnout i jejich rodiče.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů týkající se čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti apod.

 

Provoz mateřské školy :         7.00 – 17.00 hod.

( příloha – vnitřní řád školy )

 

Symbolem naší MŠ je slunečnice a její semínka.

 

 

 

slunecnice--3-.gif