Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program

 Přednost při přijímání do MŠ mají též děti ze sociálně znevýhodněných rodin / dítě v péči pouze jednoho z rodičů .../

 

Příspěvky

Školní řád

12. 8. 2013

Vážení rodiče,

vítáme Vás i Vaše děti v naší mateřské škole a těšíme se na vzájemnou spolupráci. Jejím předpokladem bude i Vaše informovanost o provozu školy a zásadách stanovených pro obě strany, založených na "Úmluvě o právech dítěte".

 

Školní vzdělávací program

12. 8. 2013

Je to osobnostně orientovaný program přístupu k dítěti a jeho vzdělávání, založený na integrovaném vzdělávání hrou, činnostmi a prožitky dětí. Umožňuje pracovat s tematickými celky, dětem srozumitelnými, jejichž realizace spočívá nejen v řízených činnostech. Využíváme běžné životní situace i nahodilé vzniklé okolnostmi a příležitostmi.

 

Podmínky přijetí

2. 8. 2013

Do MŠ jsou přijímány děti od 3 do 6 let, podle zákona 564/1992 Sb. o mateřských školách a to na zkušební dobu, která je tři měsíce od nástupu dítěte. O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka MŠ prostřednictvím seznamu dětí podle data narození a jsou umisťovány nejstarší děti.Přednost při přijímání do MŠ mají též děti ze sociálně znevýhodněných rodin / dítě v péči pouze jednoho z rodičů .../ Další podmínkou pro přijetí dítěte je trvalé bydliště dítěte a alespoň jednoho  z rodičů. Tato podmínka neplatí podle zákona pro budoucí předškoláky.

  

 

Zápis do školky

2. 8. 2013

Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka po dohodě s obcí (většinou v druhé polovině dubna). O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátu.